Activities
Homestay Activities

กอล์ฟ

เล่นกอล์ฟ พักผ่อน ในสนามกอล์เทียบเท่าระดับนานาชาติ

เที่ยวชมวัด

วัดเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย และเชียงใหม่มีวัดมากมายที่เป็นสมบัติอันล้ำค่า ให้คุณได้มาสัมผัสถึงวัฒนธรรมล้านนา และศิลปที่ไม่อาจเชื่อสายตาเมื่อได้มาพบเห็น

น้ำพุร้อนสันกำแพง

น้ำพุร้านธรรมชาติ มีน้ำร้อนสำหรับทำสปาเท้า

ดอกกล้วยไม้

ดอกไม้ที่สวยงานและมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย